• Российское общество «Знание» запускает круглосуточную трансляцию Знание.ТВ!
    Все самые яркие события Международной выставки-форума «Россия» и выступления выдающихся людей нашей страны вы увидите именно здесь!
    Можно будет круглосуточно в любое для вас удобное время послушать лекции, освоить новые навыки, окунуться в мир постоянного саморазвития!
    Ещё больше знаний ждёт вас на Знание.ТВ!

Время на прочтение: 1 мин.60 сек.

Реалізація переходу на дистанційне навчання у ГТДонНУ.

 

Сучасний стан розвитку інформаційних технологій в Україні та відповідні загальнодержавні напрацювання методологічної бази з дистанційного навчання, мають стати запорукою розвитку сучасної та якісної освіти.

Плідна робота у двосторонньому форматі з кафедрою дистанційної освіти «Університету менеджменту освіти» НАПН України стала каталізатором для викладачів технікуму до творчого пошуку шляхів із впровадження дистанційної форми навчання.  

DSC 0191

Окремо хочу сказати, що ГТДонНУ є пілотним в Україні, який намагається запровадити у навчальному процесі так зване  дистанційне навчання. До того ж  всім вам відомо проблемний стан законодавчого регулювання з цього питання. Кафедра дистанційної освіти надає суттєву методологічну допомогу у впроваджені дистанційного навчання з підготовки молодших спеціалістів ГТДонНУ.

Педагогічний склад технікуму тривалий час працює над впровадженням дистанційних форм навчання у закладі (а це вже понад 8 років, 2004 – 2012 р.).

У технікумі є обладнанні сучасні комп’ютерні аудиторії, в яких можна проводити відповідні мультимедійні заходи (у тому разі: семінари, відкриті заняття, тренінги, та зокрема «віртуальні» заняття). На спеціальності «Економіка підприємства» створена електрона підтримки з економічних дисциплін.

Вже декілька років у технікумі діє спеціальність «Прикладна математика» яка є своєрідним зразком колективної роботи викладачів технікуму по запровадженню нових інформаційних технологій у закладі.

DSC 0197

Планомірна та цілеспрямована робота педагогічного складу технікуму по впровадженню новітніх інформаційних технологій у повсякденному навчальному процесі ГТДонНУ дали змогу 58% колективу викладачів пройти курси підвищення кваліфікації та отримати Cертифікати з програми електронного навчального курсу «Підготовка викладачів вищих навчальних закладів до застосування аудіовізуальних засобів навчання» та Свідоцтва викладачів – тьюторів  «Університету менеджменту освіти» НАПН України – що є зразковим показником серед аналогічних закладів всього регіону.

Продовжують використовувати елементи дистанційної освіти 50% від тих, які пройшли навчання.

DSC 0212

  Адміністрація технікуму вважає реалізацію впровадження  дистанційної форми навчання одним з пріоритетних напрямків розвитку сучасного ВНЗ 1 рівня акредитації.

 

Євсєєва Олена Вікторівна,

Заст.директора з навчальної роботи

Горлівського технікуму

Донецького національного університету,

спеціаліст вищої категорії,

викладач-методист,

тел. (050) 680-59-91,

 E - Мail: e_evseeva@ukr.net">e_evseeva@ukr.net